Υπότιτλοι 1) Ελληνικοί Υπότιτλοι

2) Subs4free

3) Subtitles.gr

4) Greeksubtitles

5) Opticjungle.gr

6) Greeksubs

  • Προτίμα να κατεβάζεις παρόμοιο με το όνομα της ταινίας (Αν γίνεται να είναι τελείως το ίδιο).

  • Τα δύο πρώτα είναι τα καλύτερα.

  • Εναλλακτικά από το Media Player Classic όταν πας στο File, Subtitle database, download σου τους βγάζει απευθείας.


Web hosting
Made 17 January 2012            by News Worldwide 365 ®™              Google Blog Blog Favorite

Copyright Rules